Berlin

  • I like to think of my relationship to Vietnamese food as an indicator of my relationship to my heritage and my parents. Sometimes, it’s delightful, sometimes it’s bad, most of the time, it’s complicated and ambivalent and that is ok...
  • Nhât dịp sinh nhật 2 tuổi (07.07.2017) của VLab, chúng tôi gửi đến các bác (nhất là thế hệ 1), các cô chú, anh chị em và bạn bè bài nghiên cứu bằng tiếng Việt này. Chúng tôi mong muốn sự kết nối và trao đổi giữa các thế hệ cộng đồng người Việt-Đức tại CHLBĐ được tăng cường và mạnh mẽ hơn...
  • Cac ban oi, the application period for the International Summer School in Southeast Asian Studies 2018 "Glocalization in Vietnam" starts now! The VLab team is thrilled to have the possiblity to be in the front row to intensify the German-Vietnamese education and cultural transfer.
  • 23.11.2020